Przejdź do treści

Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European industry


  • Raport Komisji Europejskiej definiujący przemysł 5.0.
  • Autorzy opracowania wskazują, że, zgodnie z tą koncepcją, przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na trzech obszarach: sytuacji człowieka, zrównoważonym rozwoju i odporności na zmiany.
  • Twórcami anglojęzycznego dokumentu są Maija Breque, Lars De Nul i Athanasios Petridis.

Autorzy raportu, definiując nowe pojęcie, tłumaczą, że podejście zorientowane na człowieka oznacza usytuowanie ludzkich potrzeb i interesów w sercu procesu produkcji. Zamiast pytać, co możemy zrobić dla technologii, pytamy, co technologia może zrobić dla nas – piszą Breque, De Nul i Petridis. Rozwijając filar zrównoważonego rozwoju, eksperci powtarzają znane założenia dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, ekologii, zielonej energii, realizowania potrzeb ludzi bez narażania na szwank tych samych potrzeb przyszłych generacji oraz podkreślają potencjał SI w optymalizowaniu zużycia dóbr. W kwestii odporności dokument nawiązuje do zmian geopolitycznych, kryzysów w rodzaju pandemii COVID-19 i wyzwań wynikających z delikatności zglobalizowanej produkcji. Szerzej omawiamy dokument w artykule pt. „Przemysł 5.0?”, opublikowanym w cyklu Przewodnik przemysłowy. Poniżej można pobrać źródłowe opracowanie KE. Treść dokumentu jest pierwszą kompleksową próbą zdefiniowania przemysłu 5.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na