Przejdź do treści

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” – już wkrótce pierwsze spotkanie z cyklu 


Już 8 listopada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii zainaugurują cykl bezpłatnych konferencji #IdeaRozwojuBiznesu, skierowanych do przedsiębiorców. Inicjatywa ma na celu przybliżenie uczestnikom najbardziej aktualnych tematów związanych z prowadzeniem biznesu, w tym nowych rozwiązań i regulacji prawnych. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym są Proste Spółki Akcyjne (PSA) i dlaczego są szczególnie atrakcyjną formą prowadzenia działalności dla start-upów.

„Spółka akcyjna – prosta forma prowadzenia działalności gospodarczej” to temat pierwszego spotkania, które rozpocznie cykl konferencji #IdeaRozwojuBiznesu. Prosta Spółka Akcyjna jako nowa forma spółki kapitałowej funkcjonuje na polskim rynku stosunkowo krótko (od 21 lipca 2021 r. ) i łączy cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. W odróżnieniu jednak od spółki akcyjnej, której minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 tys. zł, w PSA funkcjonuje kapitał akcyjny, na którego pokrycie wystarczy symboliczna złotówka. Wkładem do spółki akcyjnej mogą być wyłącznie prawa majątkowe, z wyłączeniem praw niezbywalnych oraz świadczenia pracy i usług.

Początkujący przedsiębiorcy, mający unikalny know-how i chcący otworzyć biznes, często napotykają barierę finansową w realizacji swoich dążeń. Odpowiedzią na te wyzwania gospodarcze jest właśnie Prosta Spółka Akcyjna jako forma prowadzenia działalności, szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów. Głównym założeniem PSA jest prostota w praktyce funkcjonowania spółki oraz elastyczność, a celem jej stworzenia jest m.in. wzmocnienie rozwoju start-upów z niemal każdej branży, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportu” polskich pomysłów za granicę. Dzięki PSA przedsiębiorca może szybciej założyć i zlikwidować spółkę kapitałową, a także sprawniej nią zarządzać i łatwiej pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności.

Co istotne, Prostą Spółkę Akcyjną można założyć zarówno jednoosobowo, jak i z kilkoma osobami. Nie jest do tego konieczne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zawiązania PSA przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja PSA jest nieskomplikowana i może zostać zrealizowana nawet w ciągu 24 godzin, przez internet.

Ponadto rejestr akcjonariuszy w PSA prowadzony jest w formie cyfrowej, przez notariusza lub biuro maklerskie, dzięki czemu łatwiej można sprzedawać i kupować akcje. PSA nie ma obowiązków spółki publicznej i związanych z tym restrykcji – jej akcje nie są notowane na giełdzie.

Wprowadzając do obrotu prawnego Prostą Spółkę Akcyjną wspieramy inwestycje w Polsce, zwiększamy ich konkurencyjność, zatrzymujemy w Polsce młode innowacyjne przedsięwzięcia, a także przyciągamy te zagraniczne.

O tym, jakie jeszcze zalety niesie za sobą zdecydowanie się na tę formę prowadzenia biznesu oraz jak w praktyce, krok po kroku rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą w ramach Prostej Spółki Akcyjnej, będzie można dowiedzieć się już we wtorek, 8 listopada. Spotkanie „Spółka akcyjna – prosta forma prowadzenia działalności gospodarczej” rozpocznie się o godzinie 10:00 w formule online. Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

#IdeaRozwojuBiznesu

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl 10 wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Ich celem jest przybliżenie znajomości nowych rozwiązań i regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom i wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką. W tym roku uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jakie narzędzia sprzyjają rozwojowi transformacji, cyfryzacji, innowacji oraz zielonej gospodarki w firmie. Cykl rozpoczyna się 8 listopada i kontynuowany będzie przez kolejne 5 tygodni, w każdy wtorek i czwartek.

Wszystkie wideokonferencje będzie można obejrzeć pod linkiem: parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Organizatorami tegorocznego cyklu wideokonferencji #IdeaRozwojuBiznesu są Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronami medialnymi cyklu są: Strefa Biznesu oraz LPL.

Szczegółowe informacje o cyklu wideokonferencji wraz z kolejnymi tematami spotkań „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” można znaleźć na stronie PARP.

Informacja prasowa PARP


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na