Przejdź do treści

Grudniowa aktywność finansowa polskich firm produkcyjnych


  • Purchasing Managers’ Index od lipca utrzymuje się powyżej średniej z badań długookresowych oraz ponad progiem neutralności wskazującym dobrą kondycję sektora.
  • Na grudniowy odczyt wskaźnika aktywności finansowej wpłynęły m.in. nowe zamówienia.
  • Zgodnie z badaniem IHS Markit, nastroje przedsiębiorców są najlepsze od maja 2018 roku.

Wskaźnik aktywności finansowej sektora przemysłowego w Polsce wyniósł w grudniu 51,7, co według analityków IHS Markit sygnalizuje najlepszą poprawę warunków gospodarczych od lipca. To szósty odczyt z kolei, w którym indeks przekracza próg neutralności równy 50 – powyżej niego, zgodnie z założeniami autorów metody, mamy do czynienia z dobrą kondycją branży. Wyniki z drugiej połowy 2020 roku są wyższe niż średnia z badań długoterminowych (50,3) prowadzonych od 1998 roku.

Większa liczba zamówień i wydłużony czas realizacji

Ekonomista firmy analitycznej, Trevor Balchin, zaznacza, że grudniowe odczyty odzwierciedlają głównie: wzrost nowych zamówień z kraju (pierwszy od września), a także z rynków zagranicznych w Europie i Azji oraz poprawę sytuacji na rynku pracy w przemyśle. Mimo większej liczby zleceń sama produkcja spadła przez brak pracowników oraz największe od maja opóźnienia w dostawach surowców. Tym samym zwiększył się poziom zaległości w wytwórstwie, a zapasy gotowych wyrobów zmalały. Jednak najnowsze wyniki badań sugerują, że produkcja zwiększy się w nadchodzących miesiącach – przekonuje Balchin. Wskazują na to zarówno prognozy na 2021 rok, jak i najlepsze od maja 2018 nastroje samych przedsiębiorców, którzy spodziewają się ożywienia w kolejnych miesiącach.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Zgodnie z danymi GUS-u z listopada, produkcja sprzedana przemysłu, po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym, zwiększyła się o 3,5% rok do roku i 1,2% w porównaniu z październikiem. Poprawiła się sprzedaż 4 głównych grup wyrobów, związanych z dobrami konsumenckimi i narzędziami oraz surowcami wykorzystywanymi w procesach wytwórczych. Natomiast gorsze wyniki mają branże związane z górnictwem, energią elektryczną czy parą wodną. Wskaźnik PMI dla tego miesiąca wyniósł 50,8 punktu, głównie za sprawą wzrostu zatrudnienia, którego tempo było najszybsze od czerwca 2018 roku.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na