Przejdź do treści

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości powołana do Komitetu PKN


Z wielką satysfakcją informujemy, że nasza Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości została powołana do Komitetu nr 50 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jesteśmy dumni, że utorowaliśmy drogę do standaryzacji Przemysłu Przyszłości a nasza praca na rzecz polskich przedsiębiorstw cieszy się zaufaniem.

Staramy się, aby nasza misja cyfryzacji technologicznej w Polsce przebiegała zgodnie z najlepszą praktyką, wiedzą oraz kompetencją naszych ekspertów. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi wyzwaniami, które realizujemy na bieżąco.

Czym zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)?

Polski Komitet Normalizacyjny jest to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, ale podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Jakie są główne zadania PKN?

  • organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem, rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
  • określanie stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej,
  • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
  • reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji,
  • inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych,
  • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych,
  • opiniowanie projektów aktów wykonawczych związanych z normalizacją,
  • uczestnictwo w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych.

Zachęcamy do zapoznania się z analizą przygotowaną przez Carlo Paolicelli Głównego Specjalisty ds. Międzynarodowej Wymiany Gospodarczej w Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości dotyczącą standaryzacji Przemysłu 4.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na