Przejdź do treści

Forum Krynica 2023


Krynica Forum 2023, jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej, odbyło się w tegorocznym wydaniu pod znakiem współpracy i innowacji. Jednym z kluczowych momentów tego prestiżowego spotkania było panel patronacki pt. „Województwa Małopolskiego: Partnerstwo gospodarcze na linii Polska – Ukraina: współpraca administracji, biznesu i nauki w transformacji na rzecz zrównoważonego wzrostu”.

Z Prezesem Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Maciejem Malikiem i Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Józefem Gawronem, na zaproszenie Fundacji, w panelu wzięli udział: Oleksander Yurchak, Prezes Ukraińskiego Porozumienia Klastrów i Koordynator platformy Przemysł 4.0 na Ukrainie, Ivan Kulchytskyy, Prezes Organizacji Pozarządowej Agencja Innowacji Europejskich oraz Obserwator z Ukrainy w Programie Horyzont Komitetu Przemysłu Cyfrowego i Przestrzeni Kosmicznej. Moderatorką panelu była redaktor Joanna Porębska z Radio Kraków.

Prezes Maciej Malik podczas swojego wystąpienia podkreślił, że Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości była jedną z pierwszych polskich instytucji publicznych, która podjęła współpracę z ukraińskim ekosystemem przemysłowym. Celem tej współpracy jest budowanie odporności ukraińskiego sektora przemysłowego w obliczu trudnych warunków geopolitycznych, które zagrażają jego istnieniu. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości odgrywa do dziś kluczową rolę w inicjowaniu procesów sieciowych wspierających cyfrową transformację na Ukrainie, co jest kluczowe dla złagodzenia skutków wojny i odbudowy sektora przemysłowego.

Jednym z najważniejszych momentów tego panelu było podpisanie Memorandum of Understanding (MoU) pomiędzy Fundacją Platformy Przemysłu Przyszłości a Ukrainian Kluster Alliance, które zostało zainicjowane przez prezesa Fundacji Macieja Malika oraz Oleksandra Yurchaka Prezesa Ukraińskiego Porozumienia Klastrów. To wydarzenie jest kontynuacją współpracy rozpoczętej w 2022 roku podczas VIII posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej w Rzeszowie. Jednym z kluczowych elementów współpracy jest dostarczenie narzędzi do oceny cyfrowej dojrzałości przemysłu Ukrainy. Dzięki tym narzędziom możliwe będzie ocenianie poziomu cyfryzacji i dostosowywanie strategii rozwoju przemysłu 4.0 w oparciu o europejskie standardy. Fundacja Platformy Przemysłu Przyszłości zobowiązuje się ponadto do rozwijania kompetencji związanych z przemysłem 4.0 na Ukrainie. To obejmuje zarówno dostarczenia wzorów szkolenia pracowników przemysłu, jak i programy edukacyjne dla studentów, które pomagają zwiększyć liczbę specjalistów w dziedzinie cyfrowej transformacji przemysłu. Fundacja jest również aktywnym uczestnikiem komitetów technicznych ds. normalizacji automatyki przemysłowej, robotyki i sztucznej inteligencji. Na podstawie dzisiejszego memorandum również chce ona dzielić się swoją wiedzą z ukraińskimi partnerami, aby pomóc w dostosowaniu ukraińskiego przemysłu do wymagań międzynarodowych rynków.

Fundacja wesprze także współpracę między polskimi i ukraińskimi uczelniami a sektorem przemysłowym, dążąc do tworzenia wspólnych projektów badawczych, które pomogą rozwijać innowacje przemysłowe i tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w Ukrainie.

Wspieranie odporności i modernizacji ukraińskiego przemysłu jest kluczowe dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko uzyskując pełną interoperacyjność opartą na międzynarodowych standardach będziemy w stanie zagwarantować konkurencyjność i zrównoważony rozwój naszego regionu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na