Przejdź do treści

Eurostat podsumował listopadowe wyniki sektora przemysłowego w Unii Europejskiej


  • Miesiąc do miesiąca produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 2,5% w UE.
  • Z kolei w ujęciu rok do roku nie ma zmian w odczytach.
  • Wyniki Polski wynoszą +5,9 mdm oraz +15,3% rdr.

W porównaniu z październikiem, produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 2,5% w UE i o 2,3% w strefie euro. Jeśli chodzi o poszczególne państwa, najsłabsze wyniki w ujęciu miesięcznym odnotowały Belgia, Malta i Luksemburg, a najlepsze – Irlandia, Polska i Czechy. We wspólnocie sytuacja lepsza niż miesiąc wcześniej, dotyczyła wszystkich głównych produktów monitorowanych przez Eurostat, tj.:

  • dóbr konsumpcyjnych nietrwałych, np. produktów szybkozbywalnych (+3,0%),
  • dóbr inwestycyjnych, czyli m.in. maszyn i urządzeń używanych w procesach produkcyjnych (+2,3%),
  • dóbr pośrednich, np. półproduktów używanych do dalszego przetworzenia w wytwórstwie (+1,4),
  • dóbr związanych z energią (+0,9%),
  • dóbr konsumpcyjnych trwałych, jak meble czy AGD (+0,1%).

Jeśli chodzi o strefę euro, dodatnie wskaźniki utrzymały wszystkie dziedziny z wyjątkiem ostatniej – produkcja związana z artykułami o długim czasie użytkownika zmniejszyła się o 0,2%.

Porównanie z listopadem 2020

Zestawienie rok do roku w państwach ze wspólną walutą wykazało spadek o 1,5%. Z kolei odczyty dotyczące listopada w 2021 i 2020 w całej organizacji są identyczne. W obu przypadkach wyniki gorsze niż przed rokiem dotyczą produkcji dóbr inwestycyjnych, zaś lepsze – pozostałych grup. Irlandia, Malta, Niemcy i Luksemburg to kraje z najniższymi odczytami. Po drugiej stronie zestawienia są Litwa, Polska i Bułgaria.

Listopad w polskim przemyśle

Odczyty Eurostatu dotyczące naszego kraju wynoszą: +5,9% miesiąc do miesiąca i +15,3% rok do roku. Z kolei dane Głównego Urzędu Statystycznego prezentowane w informacji sygnalnej z grudnia to odpowiednio: +6,5% oraz +15,2%. Analitycy GUS-u wyliczyli, że w ujęciu rocznym poprawa sytuacji obejmuje wszystkie główne grupowania przemysłowe, największe zmiany odnoszą się do dóbr związanych z energią (+31,3%) oraz zaopatrzeniowych, używanych głównie w dalszej produkcji (+17%).


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na