Elektroniczny sąd arbitrażowy dla przedsiębiorców dostanie wsparcie AI

  • Firma IUS.AI napisze moduły informatyczne wykorzystujące sztuczną inteligencję do opracowywania orzeczeń i uzasadnień.
  • Algorytmy pomogą arbitrom sądu polubownego Ultima Ratio, jednak nadal to ludzie będą decydowali o ostatecznym kształcie wyroku.
  • AI ma zaoszczędzić sędziom nawet 80 proc. czasu, który dotąd pochłaniało przygotowanie uzasadnienia.
  • Elektroniczny sąd przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP zajmuje się sporami pomiędzy przedsiębiorcami.

Ultima Ratio, czyli elektroniczny sąd arbitrażowy podpisał umowę z warszawską firmą IUS.AI, która stworzy system wykorzystujący sztuczną inteligencję. Jego zadaniem będzie przygotowanie projektu orzeczenia z uzasadnieniem. Żeby to zrobić, algorytmy przeanalizują takie informacje jak dane i stanowiska stron, a sugerowany wynik postępowania wskażą m.in. w oparciu o podobne archiwalne sprawy. Arbiter, który zajmuje się daną sprawą, będzie mógł orzeczenie zaprojektowane przez AI zaakceptować, zmodyfikować lub przygotować zupełnie inne, jeśli nie zgodzi się z tym, co wskaże system.

Opracowanie uzasadnienia wyroku to najbardziej czasochłonne zadanie dla sędziów polubownych. Elektroniczny sąd arbitrażowy szacuje, że system IUS.AI zmniejszy nakład pracy ludzi o 80 proc. Nawet w przypadkach, w których argumentacja algorytmów zostanie odrzucona, będzie można skorzystać z zebranych przez oprogramowanie danych, streszczenia stanowisk stron czy opisu stanu faktycznego. Również w toku postępowania przed Ultima Ratio arbitrzy wesprą się AI, sztuczna inteligencja wyszuka dla nich potrzebne dokumenty.

(Sprawy przed Ultima Ratio kończą się często po 3 tygodniach, wszystko dzięki szybkiej wymianie informacji – graf. Ultima Ratio)

Prace nad sądową AI są zaplanowane na najbliższe 3 lata. Jej użycie właśnie w Ultima Ratio powinno być o tyle proste, że wiele informacji już jest w systemie sądu. Obie strony po prostu wgrywają do niego pozostałe dokumenty, a następnie uzupełniają je o swoje stanowisko i to wystarczy – komputerowy mechanizm tworzy pismo procesowe, dodając porządkowe szczegóły na temat pozwanego i powoda, sygnaturę akt i listę załączników.

Elektroniczny Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Prowadzący działalność mogą z niego korzystać, jeśli w umowie zawrą adresy poczty elektronicznej oraz informację o tym, że ewentualne konflikty rozsądzi Ultima Ratio. Pozwy są wysyłane zarówno e-mailami, jak i listami poleconymi wraz z instrukcją rejestrowania się w e-sądzie. „Ultima ratio” to termin prawny oznaczający „ostateczny argument”, czyli zabezpieczenie w umowie wierzyciela z dłużnikiem. W XVII wieku na francuskich armatach umieszczano napis „ultima ratio regum” – „ostateczny argument królów”.

5G 6g Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór