Przejdź do treści

EduMixer 2021 – o kompetencjach przyszłości i współpracy nauki z biznesem


  • Algorytmika będzie przydatna niezależnie od zapotrzebowania rynku na programistów.
  • Są 3 grupy kompetencji przyszłości: poznawcze, społeczne i techniczne.
  • Relacje pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami są kluczem do rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy.
  • To wnioski z drugiego dnia konferencji organizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Zdaniem profesor Aleksandry Przegalińskiej-Skierkowskiej, programowania warto uczyć chociażby dlatego, że porządkuje myślenie i ułatwia definiowanie problemów, jednak zawody tworzone dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji często nie będą wiązały się z pisaniem kodu, ale architekturą czy integracją systemów. Ekspertka zauważyła także, że o ile sama praca jeszcze długo będzie wykonywana przez ludzi, to przydzielane w jej ramach zadania będą automatyzowane. Słuchacze konferencji mogli poznać także obecne trendy – według profesora Piotra Płoszajskiego są to: dematerializacja biznesu, robotyzacja czy globalizacja 4.0, a więc wykazana przez pandemię mocna integracja światowego systemu. Część spotkania poświęcono dobrym praktykom szkolnictwa zawodowego, o których mówił m.in. Arkadiusz Kędzierski, Dyrektor Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, który uruchomił kształcenie w zawodzie technika elektromobilności, a także naukę przedmiotów zawodowych i matematyki po angielsku.

Umiejętności potrzebne na rynku pracy można podzielić na poznawcze, społeczne i techniczne. Wśród niezbędnych umiejętności kognitywnych jest gotowość pracowników do uczenia się przez cały czas, co jest podstawowym wyzwaniem systemu edukacji: szkoły powinny zajmować się uczeniem, jak się uczyć – podkreślał Paweł Nowak, Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą w Platformie Przemysłu Przyszłości. Potrzebne są także: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność budowania i utrzymywania relacji – wyliczał. Nowak wspominał również o roli PPP w zakresie rozwoju kompetencji przyszłości:

Tym, co wydaje mi się najistotniejsze, na czym się skupiamy, jest uświadamianie przedsiębiorców i przekonywanie ich, żeby w znaczniejszym stopniu angażowali się we współpracę ze szkołami. Żeby relacje pomiędzy biznesem i nauką były głębsze i długofalowe oraz umożliwiały przedsiębiorstwom wychowywanie sobie pracowników. To nie jest zadanie dla jednej firmy, ogromna rola przypada samorządom gospodarczym.

Sektory telekomunikacji, cyberbezpieczeństwa i informatyki o pandemii

Z badania omawianego przez Andrzeja Gontarza, eksperta Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, wynika, że przedsiębiorcy działający w obszarach telekomunikacji, cyberbezpieczeństwa i informatyki przyznali, że w kontekście pandemii, najważniejsze było zapewnienie ciągłości działania firmy, organizacja pracy zdalnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, aplikacji i sieci. Jeśli chodzi o działania podejmowane w wyniku sytuacji epidemicznej, najwięcej firm zajęło aktualizacją polityk dotyczących cyberochrony, a także zwiększeniem szybkości reakcji na zmieniające się potrzeby klientów. Przedsiębiorcy chcą też podjąć działania na przyszłość, takie jak określenie technologii umożliwiających efektywne funkcjonowanie po pandemii czy zapewnienie warunków technicznych do obsługi zadań na odległość. Potrzebne kompetencje to m.in. umiejętności związane z zapewnieniem ochrony komunikacji elektronicznej, oraz tworzeniem, rozwojem i zarządzaniem oprogramowaniem. Obszary najważniejsze dla firm w najbliższym roku, to: obsługa klienta, bezpieczeństwo wymiany informacji oraz instalowanie, administrowanie i zarządzanie systemami do pracy zdalnej.

„EduMixer 2021”

Rozmowy były częścią 5 edycji konferencji „EduMixer” realizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Celem wydarzenia była prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy biznesu z nauką. Uczestnicy spotkania poznali m.in. kompetencje potrzebne w obszarze informatyki, szczegóły na temat wpływu Gaia-X (przedsięwzięcia skoncentrowanego na utworzeniu chmury obliczeniowej nowej generacji dla sektora publicznego i prywatnego) na umiejętności chmurowe, a także informacje o Branżowych Centrach Umiejętności będących ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania, oraz Laboratoriach Przyszłości, czyli programu wspierającego szkoły podstawowe w rozwoju wśród uczniów kompetencji z obszarów nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na