Przejdź do treści

Dobre praktyki w rozwoju sektora MŚP


  • Przedstawicielka klastra zajmującego się teleinformatyką tłumaczyła, że zrzeszenia przedsiębiorców warto budować m.in. z powodu łatwiejszego rozwiązywania podobnych problemów.
  • Wsparcie udzielane przez Huby Innowacji Cyfrowych prezentował członek Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.
  • Relacjonujemy spotkanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju poświęcone poprawie funkcjonowania małych i średnich firm z Mołdawii.

Przy wyborze pomiędzy kooperacją a konkurowaniem warto skupić się na pierwszy działaniu – tłumaczyła Doris Põld, menadżerka estońskiego klastra ICT. Podczas prelekcji wyliczała zalety uczestnictwa w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców:

Dotychczasowa działalność nauczyła nas, że branże mówiące jednym głosem są lepszymi partnerami dla sektora publicznego. Ponadto małe i średnie firmy działające w jednej organizacji często mają podobne potrzeby i problemy – dzięki wspólnemu działaniu znalezienie rozwiązań jest tańsze.

Jak dodała, klastry są pośrednikami pomiędzy wspólnym a prywatnym interesem i pomagają w wypracowaniu rozwiązań przydatnych dla wszystkich przedsiębiorstw członkowskich. Zdaniem specjalistki, najważniejsze w tworzeniu zrzeszenia jest budowanie zaufania przedsiębiorców.

Estońska polityka w sprawie klastrów

Põld, dzieląc się praktykami, z których Mołdawia może korzystać w celu rozwoju przedsiębiorstw, przybliżyła słuchaczom estońską politykę w sprawie klastrów. W 2008 roku rozpoczęły się szkolenia dotyczące tworzenia organizacji. Pierwsze zrzeszenia powstawały w kolejnym roku i były częściowo finansowane przez Unię Europejską – w okresie 2014-2020 zyskały 8,5 miliona euro. Za pomocą krajowego programu, Estonia wspiera działalność 10 najważniejszych klastrów kwotami sięgającymi połowy ich budżetu, a w całym państwie działa 25 podmiotów. Klaster ICT reprezentowany przez Doris Põld w 2009 roku skupiał 27 przedsiębiorstw, obecnie jest ich ponad 100. We współpracy z rządem organizacja zajmowała się m.in. używanymi w kraju systemami inteligentnego transportu.

Ocena dojrzałości cyfrowej i DIH-y

Na potrzebę pomocy instytucjom otoczenia biznesu zwrócił uwagę członek Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości:

Zauważyliśmy, że mają problem z diagnozą poziomu cyfrowej i technologicznej dojrzałości polskich przedsiębiorców, dlatego pracujemy nad standardami w tym zakresie, wykorzystując metodologię ADvanced MAnufacturing – tłumaczył Dawid Solak.

Prelegent dodał, że w transformacji cyfrowej MŚP w Unii Europejskiej ważną rolę odgrywają tzw. one-stop-shopy, czyli punkty świadczące kompleksową pomoc przedsiębiorcom. W Polsce taką działalność prowadzi sieć Hubów Innowacji Cyfrowych koordynowana przez PPP. Ich działania to m.in. krakowski showroom fabryki, gdzie można przetestować roboty przemysłowe, coboty czy działanie sieci 5G, wrocławski demonstrator linii produkcyjnej wykorzystujący wizję komputerową i system identyfikacji radiowej, a także gdańskie szkolenia obejmujące stosowanie AI w biznesie. W przyszłym roku podobnych ośrodków będzie więcej dzięki konkursowi prowadzonemu przez Komisję Europejską, który wyłoni European Digital Innovation Hubs.

Spotkanie OECD

Podczas wydarzenia przygotowanego przez wydział Eurazji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, paneliści koncentrowali się na sposobach pomocy mołdawskim organizacjom. Prowadzący, w kontekście oceny sytuacji małych i średnich firm działających w Mołdawii, przytoczyli m.in. wyniki raportu „SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2020”. Autorzy publikacji w konkluzjach zalecają m.in. działania promujące równe warunki dla wszystkich przedsiębiorstw, wzmacnianie otoczenia instytucjonalnego, a także ułatwianie dostępu do finansowania i rozwój kompetencji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na