Przejdź do treści

Do 16 sierpnia potrwają konsultacje Krajowego Programu Kosmicznego


  • Cele dotyczą rozwoju kompetencji i wzrostu konkurencyjności, jak również popularyzacji wykorzystania danych satelitarnych przez branżę wytwórczą i administrację państwową.
  • KPK obejmuje działania planowane na lata 2021-2026.
  • Dokument przygotowali m.in. przedstawiciele resortu rozwoju, pracy i technologii, Polskiej Agencji Kosmicznej i Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Autorzy programu wyszczególnili 3 cele – rozwój kompetencji i większą konkurencyjność sektora kosmicznego, szersze stosowanie danych satelitarnych przez przemysł, administrację i naukę, oraz stosowanie technologii kosmicznych do zwiększenia obronności państwa. Realizację założeń ujęli w 4 priorytetach:

  • rozwoju umiejętności w zakresie konstruowania i wynoszenia obiektów kosmicznych,
  • budowy Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob,
  • budowy Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej,
  • rozszerzenia Narodowego System Bezpieczeństwa Kosmicznego.

Budżet pierwszego na lata 2021-2026 to 983,4 miliona złotych i zostanie przeznaczony np. na wsparcie badań naukowych, zwiększanie poziomu gotowości technologicznej rozwiązań polskich organizacji czy przygotowanie krajowych misji kosmicznych i budowę polskiego transpondera telekomunikacyjnego, czyli urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego na satelicie okołoziemskim.

Budowa systemów

Nieco ponad miliard złotych wynoszą fundusze na drugi priorytet, zakładający realizację systemu złożonego z komponentu kosmicznego, czyli co najmniej 4 platform satelitarnych, oraz naziemnego w postaci 2 lokalizacji z centrami zarządzania misją i systemem komunikacji. Na wsparcie uruchomienia NSIS, czyli usługi odbierania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych satelitarnych zaplanowano 281 milionów złotych. Celem jest dostarczenie administracji publicznej informacji potrzebnych do podejmowania decyzji z zakresu wykorzystania infrastruktury czy organizacji życia gospodarczego. Ostatni priorytet, z finansowaniem w wysokości 272 milionów złotych, dotyczy dostarczania bieżących wiadomości o sytuacji w przestrzeni kosmicznej, a także rozwoju kompetencji skutkującemu zdolnościami modernizacji lub produkcji sensorów optycznych, laserowych i radarowych.

Obecna sytuacja polskiego sektora kosmicznego

Elementem dokumentu jest diagnoza krajowej branży kosmicznej. 21% sektora to centra badawczo-rozwojowe i uczelnie, resztę, czyli część przemysłową, stanowią przedsiębiorstwa. Jak podkreślają autorzy, w porównaniu z ośrodkami naukowymi, firmy są dużo bardziej rozproszone, a najwięcej z nich to małe i średnie organizacje. Rozdrobnienie dotyczy również obszarów specjalizacji, które obejmują: oprogramowanie, robotykę, optykę, optoelektronikę, systemy zasilana czy technologie materiałowe i kompozyty. Rozwój branży wiąże się szczególnie z kooperacją międzynarodową w ramach kontraktów Europejskiej Agencji Kosmicznej, projektów B+R Komisji Europejskiej, a także Europejskiego Obserwatorium Południowego – organizacji skoncentrowanej na utrzymaniu obserwatoriów astronomicznych na półkuli południowej.

KPK

Prekonsultacje programu trwają do 16 sierpnia. Spostrzeżenia można przesyłać na adres prekonsultacjekpk@mrpit.gov.pl. Ze szczegółami publikacji można zapoznać się w portalu ministerstwa rozwoju, pracy i technologii. Projekt Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2021-2026 r. poza resortem rozwoju przygotowywały m.in. Polska Agencja Kosmiczna, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Centrum Badań Kosmicznych oraz Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na