DIH4.ai organizuje F.U.H. Challenge: szansa na wdrożenie nowych rozwiązań industry 4.0

Engineers working on development of automated production line with robotic parts and applied software in order to increase productivity. Precise engineering on electric parts of automated production line.

Od 24 maja do 23 czerwca 2021 roku trwa F.U.H. Challenge. To wydarzenie organizowane przez DIH4.ai, którego celem jest wyłonienie najlepszych pomysłów z zakresu transformacji cyfrowej, które pomogą polskim przedsiębiorstwom w rozwiązaniu realnych problemów przy pomocy technologii industry 4.0. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł.

Technologie industry 4.0 są w stanie pomóc polskim firmom przemysłowym i produkcyjnym w automatyzacji i przyspieszeniu produkcji. Aby jednak było to możliwe, konieczna jest transformacja cyfrowa, często określana też jako digitalizacja biznesu. Wiele polskich firm produkcyjnych jeszcze nie wprowadziło odpowiednich zmian w życie. Duża część organizacji, które aktywnie poszukują nowych rozwiązań technologicznych, cały czas zgłasza się do nas z prośbą o pomoc.

W ten sposób narodził się pomysł F.U.H. Challenge. Chcemy dać kreatywnym młodym ludziom szansę na podzielenie się swoimi najlepszymi pomysłami mającymi na celu rozwiązanie realnych problemów, z którymi borykają się polskie firmy produkcyjne.

24 maja opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej listę zadań w ramach rzeczywistych case studies pochodzących od partnerów DIH4.ai. Osoby i zespoły biorące udział w wyzwaniu mają miesiąc na przygotowanie propozycji innowacji, które umożliwią rozwiązanie zaprezentowanych tego dnia problemów.

Propozycje te będą prezentowane przez uczestników już 24 czerwca podczas webinaru, który rozpocznie się o godzinie 18:00. Każdy uczestnik (lub zespół) będzie mieć 4 minuty na zaprezentowanie wymyślonej przez siebie innowacji. Możliwe będzie posiłkowanie się dodatkowymi materiałami, na przykład prezentacją czy animacją.

Komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele DIH4.ai i szeroko rozumianej branży przemysłowej, dokona oceny przedstawionych propozycji i wyłoni zwycięzców, dla których przewidziano nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł Każde zadanie traktowane jest odrębnie, tak więc pierwsze miejsce może zająć kilka osób/zespołów. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane takie elementy, jak:

  • czytelne odniesienie do tematu,
  • kreatywność myślenia,
  • zasadność wprowadzenia innowacji.

Wszystkich uczestników zapraszamy do uczestnictwa w webinarze i życzymy powodzenia! Przypominamy też, że innowacje można zgłaszać przez formularz na stronie wydarzenia.