Przejdź do treści

Cyfryzacja w służbie zdrowia: 3 rodzaje innowacji, które zmieniają oblicze medycyny


Naukowcy z Tokyo Institute of Technology przeanalizowali cyfrowe innowacje w usługach medycznych, które zmieniły dotychczasowe praktyki medyczne i przyczyniły się do opracowania nowatorskich terapii cyfrowych. Według naukowców rozwiązania softwarowe, stanowiące samodzielne produkty medyczne, można obecnie podzielić na 3 główne kategorie, w zależności od sposobu realizacji usług medycznych:

Rozwiązania umożliwiające zaawansowaną wizualizację danych

Tego typu rozwiązania bazują na danych pozyskanych z urządzeń medycznych oraz przekształcają je na przyjazny użytkownikowi format. Przykładem może być technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression, która umożliwia uzyskanie obrazu samych tkanek miękkich ze standardowego RTG klatki piersiowej, co znacznie ułatwia proces diagnostyczny. Według naukowców rozwiązania, które umożliwiają lepszą wizualizację, a tym samym ułatwiają diagnostykę, najczęściej stosuje się w radiologii, kardiologii i neurologii.

Rozwiązania do analizy i interpretacji dużych zasobów danych

Działanie tego typu rozwiązań polega na gromadzeniu dużych ilości danych na temat pacjentów oraz ich pogłębionej analizie w celu uzyskania szybkiej i trafnej interpretacji. Zaawansowane oprogramowanie może wykorzystywać uczenie maszynowe, aby stale ulepszać algorytmy i optymalizować stawiane diagnozy. Może pomagać w planowaniu procesów leczenia lub posłużyć do przygotowania wirtualnej symulacji rozwoju choroby. Przykładem tego typu oprogramowania może być Syngo Dual Energy, które współpracuje z urządzeniami do tomografii komputerowej, zbierając duże zasoby danych podczas badań. Rozwiązania zaliczone do tej grupy przez naukowców z Tokyo Institute of Technology są najczęściej wykorzystywane w radiologii, kardiologii, neurologii oraz stomatologii.

Oprogramowania i aplikacje do monitorowania stanu zdrowia i przeprowadzania bieżących interwencji medycznych

Rozwiązania tego typu polegają zwykle na wyposażaniu urządzeń mobilnych (smartwatch, smartfon) w aplikacje, które mogą zarówno zbierać dane, jak i wizualizować je w odpowiedniej postaci, w celu stałego monitorowania stanu zdrowia, lub inicjowania interwencji medycznych. Ciekawym przykładem jest w tym zakresie Luminopia One, czyli oprogramowanie na okulary VR, które pomaga w leczeniu zespołu leniwego oka u dzieci. Aplikacje tego typu są wykorzystywane w rożnych dziedzinach, jednak najczęściej rozwiązują one problemy z obszaru kardiologii lub neurologii.

Technologie cyfrowe mogą znacznie odciążać personel i przyspieszać jego pracę, co wydaje się kluczowe w kontekście obecnych problemów sektora zdrowia, jak i konsekwencji starzejących się społeczeństw państw na całym świecie. Kluczową kwestią, która w przyszłości zadecyduje o tempie rozwoju rynku oprogramowania dla celów medycznych będzie jednak dostępność danych pacjentów, dla umożliwienia rozwoju i testowania opracowywanych innowacji. Więcej na temat rozwiązań cyfrowych w usługach medycznych w artykule: link


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na