Przejdź do treści

Korzyści i bariery cyfryzacji – konferencja dla przedsiębiorstw i samorządów


  • Uczestnicy wydarzenia mówili m.in. o transformacji cyfrowej gmin.
  • Wśród poruszanych kwestii były: finansowanie innowacji, ochrona danych oraz zarządzanie wiedzą.
  • Współorganizatorem konferencji pt. „Cyfryzacja” jest Platforma Przemysłu Przyszłości.

W każdym aspekcie cyfryzacji musimy myśleć o ludziach – zaznaczał prof. Mariusz Hetmańczyk, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości. Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, dodał, że celem wykorzystania nowych technologii jest poprawa jakości życia mieszkańców: od transportu po rekreację i zarządzanie zielenią. Prelegenci otwierający konferencję pt. „Cyfryzacja” podkreślali konieczność kooperacji jednostek samorządu terytorialnego zarówno z innymi instytucjami administracji publicznej, jak i biznesem. Mówił o tym m.in. Wiesław Kamiński z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, wspominając o korzyściach płynących ze wspólnych działań w obszarze digitalizacji z partnerami z Górnego Śląska: Dla województwa podlaskiego tego typu inicjatywy są bardzo istotne. Współpraca jest dla nas kluczowa – dodał.

Poprawa jakości życia społeczeństwa

Przedstawiciele Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego prezentowali praktyczne zastosowanie technologii do opracowania miejskiego systemu informacji przestrzennej. Założeniem jego powstania miały być prostota i przystępność: Naszym celem było, aby mieszkańcy nie bali się z niego korzystać – stwierdził Mateusz Umer, Dyrektor miejskiego Wydziału Geodezji i Katastru, który tłumaczył, że rozwiązanie powstało w celu ułatwienia kontaktu z klientami.

Bariery zmian

Przedstawiciele miast mówili również o przeszkodach w transformacji cyfrowej. Wiceprezydent Opola, Maciej Wujec, wśród barier wyliczał problemy organizacyjne związane z koniecznością przechodzenia przez skomplikowane procedury zamówień publicznych, a także brak dostępnych produktów na rynku. Jak uzupełniał, rozwiązania powinny być możliwie zintegrowane – samorządom zależy na zakupie poszczególnych modułów w ramach jednego systemu, a nie na nabywaniu każdego produktu osobno. Z kolei Sławomir Świder, dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej UM Rzeszowa akcentował konieczność zadbania o cyberbezpieczeństwo stosowanych rozwiązań, zwłaszcza w tak newralgicznym czasie, jak pandemia koronawirusa i związana z nią potrzeba przejścia na pracę zdalną urzędu jak i placówek edukacyjnych.

Cyfryzacja – konferencja dla biznesu i jednostek samorządu terytorialnego

Organizatorami konferencji pt. „Cyfryzacja” są: Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC, Platforma Przemysłu Przyszłości, członkowie konsorcjum Smart Secure Networks oraz Fundusz Górnośląski. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o przedstawicielach biznesu i samorządów zainteresowanych problematyką cyfryzacji poprzez wykorzystanie systemów IoT i Smart City. Częścią pierwszego dnia były prezentacje rozwiązań wykonanych wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Zaproszeni eksperci poruszali kwestie zdobywania pieniędzy dzięki grantom, programom i funduszom prywatnym, a także kwestie pozyskiwania klientów za granicą. Nie zabrakło wątków dotyczących cyfryzacji MŚP, ochrony danych oraz inteligentnego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.

Kolejne wystąpienia już w środę

Drugiego dnia konferencji eksperci, przedstawiciele biznesu i nauki, a także gmin, powiatów i województw, podzielą się doświadczeniem związanym z wdrożeniami innowacji. Przybliżą kwestie usług cyfrowych tworzonych i wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz podnoszenia jakości życia społeczeństwa, nowych modeli biznesowych opartych na inteligentnych rozwiązaniach, a także pracowników przyszłości w kontekście zdolności analitycznych, nowych zawodów i specjalizacji. Część wydarzenia będzie poświęcona przykładami praktycznych wdrożeń m.in. w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji czy na Litwie. Spotkania rozpoczną się 15 września o 10:00. Rejestracja jest prowadzona w serwisie sinotaic.com.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na