Przejdź do treści

Coraz bliżej utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej


  • Do powstania krajowego holdingu potrzeba jeszcze uchwały Rady Ministrów i wpisu do KRS.
  • Finalizowanie prac jest możliwe dzięki objęciu przez Ministerstwo Aktywów Państwowych nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami rolno-spożywczymi, m.in. Danko i Elewarrem.
  • KGS ma zapobiegać zaniżaniu cen za produkty rolne, a w przyszłości także magazynować, przetwarzać i sprzedawać towary.

Zakończył się proces przekazania Ministerstwu Aktywów Państwowych nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami z sektora rolno-spożywczego, co według szefa resortu, Jacka Sasina, pozwoli sfinalizować powołanie Krajowej Grupy Spożywczej. Nad utworzeniem holdingu wspólnie pracują MAP i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uruchomienie KGS, jak podkreślał wicepremier, oznacza konsolidację całego państwowego sektora rolno-spożywczego w jednej organizacji, a co za tym idzie – budowę podmiotu, który z jednej strony wesprze politykę państwa, zaś z drugiej ochroni rolników przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych graczy. Krajowa Grupa Spożywcza powstanie w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową. Z kolei spółki przekazane przez KOWR to: Elewarr, Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice oraz Kombinat Rolny Kietrz.

Kolejne kroki

Szef MAP wyjaśnił, że utworzenie KGS wymaga przedłożenia Radzie Ministrów projektu uchwały i zadeklarował, że jego resort zrobi to w ciągu kilku dni. Tak naprawdę zostaje uchwała Rady Ministrów i wpis do KRS-u, żeby nowy podmiot, Krajowa Grupa Spożywcza, zaczął funkcjonować – zaznaczał minister rolnictwa i rozwoju wsi. Henryk Kowalczyk, wśród planowanych zadań holdingu, wymieniał przeciwdziałanie zmowom cenowym, ale również magazynowanie produktów, przetwórstwo, a także handel:

Jeśli skrócimy drogę od pola do stołu, jeśli w łańcuchu dostaw i wartości dodanej znajdzie się miejsce dla rolników, to opłacalność produkcji rolnej będzie znacznie wyższa niż do tej pory, gdzie na chwiejnych rynkach bywa różnie – tłumaczył. Obaj wicepremierzy w czasie konferencji prasowej podkreślali istotność KGS w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Sektor spożywczy w Polsce

W sumie w KGS będzie działało 15 spółek z 6 obszarów: produkcji nasiennej, produkcji cukru, produkcji skrobi, sektora zbożowo-młynarskiego, sektora rolnego i przetwórstwa spożywczego. Ich przychody szacuje się na 3,5 miliarda złotych rocznie. Wartość produkcji sprzedanej sektora spożywczego w 2020 roku wyniosła 53 miliardy euro, a jej udział w produkcji przemysłowej kraju to 26%. Zgodnie z danymi Eurostatu, branża w Polsce eksportuje 44,1% wyrobów, spośród których 70% trafia do krajów Unii Europejskiej, a łączna wartość towarów wysyłanych za granicę to około 170,8 mld złotych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na