Przejdź do treści

COP27: przebudowa światowej energetyki jest też szansą dla przemysłu


6 listopada rozpocznie się kolejny globalny szczyt klimatyczny Conference of the Parties. Cykl został zainicjowany 30 lat temu wydarzeniem określanym jako Earth Summit. COP27 ma skupić się m.in. na skutkach zmian klimatu, które dotykają kraje afrykańskie. Unia Europejska zamierza natomiast bronić konsekwentnej polityki prośrodowiskowej pomimo kryzysu międzynarodowego.

Konferencja klimatyczna COP27 rozpocznie się za niespełna dwa tygodnie w Egipcie. Rolą wydarzenia jest wypracowywanie inicjatyw i porozumień na rzecz przeciwdziałania destrukcyjnym zmianom klimatu. Szczyt otworzy się spotkaniem światowych liderów, a następnie przejdzie do problemów z perspektywy poszczególnych dziedzin. Każdy dzień od 9 do 17 listopada będzie poświęcony jednemu aspektowi: od finansów, nauki i dekarbonizacji, przez rolnictwo, problematykę płci i wodę, po społeczeństwo, bioróżnorodność i energię. Elina Bardram, która pracuje w dyrekcji generalnej ds. klimatu w Komisji Europejskiej, zaznaczała podczas polskiej konferencji PRECOP27, że nie należy na transformację energetyczną patrzeć tylko jak na problem. Konieczność wprowadzania zmian, zarówno z powodu ekologicznych standardów, jak i wojny w Europie, może oznaczać na przyszłość nowe otwarcie dla przemysłu, również pod kątem powstawania miejsc pracy.

Sharm El-Sheikh i Strasburg

COP27 jest organizowane w Sharm El-Sheikh, aby podkreślić konsekwencje psucia środowiska naturalnego z perspektywy biedniejszych krajów. Ten aspekt podkreślił Parlament Europejski, przyjmując w Strasbourgu rezolucję w sprawie szczytu. Deklaracja, jak odnotowuje ngo.pl, zawiera następujący postulat: wspieranie regionalnego i zdecentralizowanego podejścia do reagowania na skutki zmiany klimatu oraz dostępu do finansowania działań związanych ze zmianą klimatu w krajach rozwijających się, aby nadać władzom lokalnym, lokalnym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i obrońcom środowiska większą rolę w przeciwdziałaniu skutkom zmiany klimatu i docieraniu do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. PE akcentuje też ograniczanie użycia paliw kopalnych, promowanie odnawialnych źródeł energii, sprawiedliwą transformację oraz ochronę działaczy ekologicznych i kultur ludów rdzennych. Rezolucja dodatkowo wyraża poparcie inicjatywy rządu Ukrainy, dotyczącej utworzenia globalnej platformy oceny szkód w środowisku, spowodowanych konfliktami zbrojnymi. COP27 potrwa do 18 listopada, więcej informacji można znaleźć pod adresem cop27.eg.

Historia COP

Konferencje COP mają swoje korzenie w międzynarodowym spotkaniu z 1992 roku, znanym jako Earth Summit, zorganizowanym w Rio de Janeiro. Intencją Organizacji Narodów Zjednoczonych była współpraca międzynarodowa w kontekście zrównoważonego rozwoju po zakończeniu Zimnej Wojny. Gospodarzem pierwszego szczytu Conference of the Parties był Berlin. Później kolejne wydarzenia powierzano miastom na całym świecie, m.in. New Delhi, Bali i Kyoto. Polska przyjmowała uczestników COP trzykrotnie: w Poznaniu w 2008 roku (COP14), w Warszawie w 2013 (COP19) i w Katowicach w 2018 (COP24). Numer w nazwie odlicza konferencje klimatyczne od berlińskiej w 1995 roku.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na