Przejdź do treści

Co DESI 2022 mówi o europejskich firmach i nowoczesnych technologiach?


Z Indeksu Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa wynika, że prawie połowa unijnych przedsiębiorstw nie wykorzystuje potencjału, jaki daje digitalizacja. Tylko 55% małych i średnich firm jest na co najmniej podstawowym etapie wprowadzania nowych technologii. Opisywaliśmy już w serwisie zasadnicze, krajowe wyniki DESI 2022, teraz przyglądamy się danym dotyczącym biznesu, w tym przemysłu.

Autorzy raportu zaznaczają, że firmy na Starym Kontynencie wprowadziły wiele rozwiązań cyfrowych pod wpływem sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. Stosowanie chmury obliczeniowej osiągnęło niezły poziom 34%. Ale już big data to tylko 14%, a sztuczna inteligencja – zaledwie 8%. Na szerszym planie, 55% organizacji deklaruje, że używa podstawowych technik cyfrowych. Komisja Europejska ocenia ten współczynnik jako niski, bo cel na 2030 rok został określony na pułapie 90%. Poważnym problemem gospodarki Unii Europejskiej pozostaje luka na rynku specjalistów w zakresie technologii telekomunikacyjnych (czyli m.in. informatyków i programistów). W ciągu roku przybyło pół miliona osób wyedukowanych w dziedzinie ICT, ich liczba wynosi w sumie 9 milionów, ale cel na koniec dekady to 20 milionów. Ponad połowa unijnych firm skarży się, że ma kłopoty z zatrudnianiem specjalistów ICT.

Zbyt wolna transformacja

Jak podkreślają europejscy politycy, w państwach członkowskich widać rozwój cyfrowy, jednak powinien on być szybszy:

Zbliżamy się w UE do naszych celów cyfrowych. Musimy kontynuować nasze wysiłki, tak aby UE stała się globalnym liderem w wyścigu cyfrowym. DESI wskazuje, nad którymi obszarami musimy jeszcze bardziej popracować. Przykładem może być stymulacja digitalizacji w przemyśle, w tym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Musimy zintensyfikować nasze wysiłki, aby zapewnić wszystkim MŚP, przedsiębiorstwom i gałęziom przemysłu w UE dostęp do najlepszych rozwiązań cyfrowych oraz światowej klasy cyfrowej infrastruktury telekomunikacyjnej – argumentuje komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton cytowany w komunikacie Komisji Europejskiej.

Radar DESI

Zadaniem Digital Economy and Society Index jest mierzenie postępów krajów Unii Europejskiej we wprowadzaniu gospodarki cyfrowej oraz rozwiązań technologicznych służących społeczeństwu. Mówiąc inaczej, DESI rejestruje stan transformacji cyfrowej w poszczególnych państwach i całej wspólnocie. Bierze pod uwagę kapitał ludzki, łączność, integrację technologii i e-usługi publiczne. Autorzy raportu bazują na danych Eurostatu, uzupełniając je specjalistycznymi badaniami i analityką. W ogólnym wskaźniku DESI 2022 na tle 27 krajów Polska zajmuje 24 miejsce, należy jednak do czołówki państw najszybciej nadrabiających zaległości.


    Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

    Zgadzam się na