Przejdź do treści

Branża budowlana wciąż może skorzystać z oferty szkoleniowo-doradczej „Kompetencje dla sektorów”, finansowanej z Funduszy Europejskich 


Jeszcze przez ponad rok przedsiębiorcy branży budowlanej mogą wziąć udział w programie szkoleniowo-doradczym „Kompetencje dla sektorów” i „Kompetencje dla sektorów 2”. Konkurs finansowany jest z Funduszy Europejskich, w ramach środków z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Celem działania „Kompetencje dla sektorów” oraz „Kompetencje dla sektorów 2” jest dofinansowanie – za pośrednictwem Operatorów wybranych w konkursie – wsparcia dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie ma przyczynić się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Tematyka usług objętych wsparciem wynika ściśle z rekomendacji wydanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie, która tworzona jest w oparciu o szeroką współpracę kluczowych dla sektora organizacji, instytucji regulacyjnych, rynku pracy i struktur edukacyjnych oraz badawczych, spośród których kilkadziesiąt zadeklarowało udział w jej pracach. Kluczowa dla Rady jest współpraca zadeklarowana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Celem działań Rady w ramach projektu jest wypracowanie rozwiązań, które zapewnią trwałość jej funkcjonowania, stały dostęp do aktualnych danych i narzędzi badawczych z wykorzystaniem Badania Kapitału Ludzkiego (BKL) oraz zainicjowanie procesu systemowej współpracy przedsiębiorstw budowlanych z jednostkami sektora edukacji i szkoleń.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora budownictwo w ramach programu „Kompetencje dla sektorów” są bardzo szerokie i obejmują m.in.:

· znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie,

· umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW oraz obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki

· uprawnienia do: obsługi podestów ruchomych przejezdnych, pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 PRK, pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 PRK i wyżej,

· umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy uprawnień

· umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń oraz systemów sygnalizacji pożarowej i stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-G),

· dekarz, betoniarz – zbrojarz, kamieniarz,

· bezpieczeństwo pracy na placu budowy w czasie pandemii,

· montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych,

· umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling).

Do 29 grudnia 2022 roku przedsiębiorcy mogą zgłosić się m.in. do Operatora KDK Info Sp. z o.o., który prowadzi szkolenia z zakresu zwiększenia zdolności adaptacyjnych MŚP z sektora budowlanego. Koordynator projektu z KDK Info, Monika Nawikow, zwraca uwagę na:

– Zostały wprowadzone uproszczenia dla przedsiębiorstw delegujących pracowników z Ukrainy, którym nadano PESEL po 24 lutego 2022 r. W rekomendacjach znajduje się szeroki katalog obszarów tematycznych dla przedsiębiorców i ich pracowników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na poziomie rekrutacji, jeśli przedsiębiorstwo spełnia kryteria grupy docelowej, w miarę możliwości ułatwiamy przejście tego procesu, odchodząc od zapisu w Regulaminie dotyczącego jednokrotnej możliwości poprawienia dokumentacji. Zgadzamy się na wielokrotne poprawianie, aby ułatwić przedsiębiorcy zakwalifikowanie się do projektu i otrzymanie wsparcia finansowego na szkolenia z zakresu Rekomendacji Rady Sektorowej ds. Budownictwa. Ponadto służymy pomocą w kwestii uzupełniania dokumentacji oraz rozwiewamy wszelkie wątpliwości zarówno e-mailowo, jak i telefonicznie. Jesteśmy także elastyczni, jeśli chodzi o terminowość dostarczania dokumentów pod warunkiem, że nie zaburza to zbytnio realizacji projektu.

Z kolei w ramach „Kompetencji dla sektorów 2”, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego prowadzi nabór do 30 czerwca 2023 roku. Jak podkreśla Robert Jagła, Prezes Zarządu:

Przedsiębiorcy sektora budowlanego zgłaszają liczne trudności w rekrutacji wykwalifikowanej kadry oraz w utrzymaniu stanu zatrudnienia – zarówno w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, jak i drogowym. Tylko uzupełnienie kadry i uzyskanie przez pracowników nowych uprawnień zawodowych pozwoli firmom budowlanym na przetrwanie w czasach prognozowanego kryzysu branży. Uczestnictwo w projekcie Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego, daje nowe możliwości podniesienia kwalifikacji pracowników, a tym samym zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa. Projekt jest ogólnopolski. Przedsiębiorcy mogą zyskać blisko 8 tysięcy złotych dofinasowania do szkoleń na jednego pracownika. Nie ma przy tym limitu wsparcia na jedno przedsiębiorstwo, a poziom dofinasowania wynosi aż 80 %.

Tematyka szkoleń oferowanych dla sektora budownictwo w ramach programu „Kompetencje dla sektorów 2” rozszerza zakres oferowany w pierwszej wersji programu i obejmuje m.in.:

· planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie,

· sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane,

· wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli

· montowanie i demontowanie szalunków systemowych

· wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych, ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych czy też wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych

· montowanie: obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu oraz konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach

· nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań

Pełny zakres szkoleń oraz więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programów oraz u Operatorów poszczególnych projektów „Kompetencje dla sektorów” i „Kompetencje dla sektorów 2”.

Informacja prasowa PARP


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na