Blisko 200 haseł w słowniku E-learningu Przemysłu Przyszłości

  • Do naszego serwisu edukacyjnego dodaliśmy leksykon tłumaczący pojęcia z zakresu przemysłu 4.0.
  • Definicje opracowali eksperci specjalizujący się w poszczególnych zagadnieniach.
  • Obecnie lista obejmuje 185 haseł i będzie rozbudowywana.
  • Słownik Przemysłu Przyszłości funkcjonuje równocześnie jako encyklopedia w serwisie e-learningowym, uzupełnienie części działów tematycznych w portalu PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl, a także jako cotygodniowy cykl, który publikujemy na Facebooku.

Uruchomiony w marcu E-learning Przemysłu Przyszłości poszerzyliśmy o słownik opisujący terminy z zakresu nowoczesnej wytwórczości. Hasła dotyczą zarówno technologii, np. rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, zrobotyzowanej automatyzacji procesów czy przemysłowego internetu rzeczy – jak i kompetencji potrzebnych pracownikom i menadżerom, gospodarki obiegu zamkniętego oraz nowych modeli biznesowych. Eksperci poświęcili poszczególnym zagadnieniom hasła zasadnicze oraz uszczegóławiające – np. sztucznej inteligencji towarzyszą pojęcia wąskiej i słabej oraz silnej i ogólnej AI.

3D Rendering of Artificial Intelligence hardware concept. Glowing blue brain circuit on microchip on computer motherboard. For big data processing, ai trading, machine learning, technology background
(graf. Adobe Stock)

Rozwinięcie zagadnień i nowe hasła

Użytkownicy przy poszczególnych definicjach znajdą odnośniki prowadzące do kursów opublikowanych w EPP i publikacji rozszerzających wiedzę z danego zakresu. Obecnie słownik zawiera 185 haseł, które z czasem będą aktualizowane i uzupełniane, w przyszłości do leksykonu trafią nowe terminy i kategorie. Do tworzenia encyklopedycznej bazy jej autorzy zapraszają także osoby korzystające z serwisu – sugestie w sprawie nowych haseł lub aktualizacji istniejących można przesłać na adres elearning@fppp.gov.pl. Ideą słownika jest, aby był stale rozwijanym, „żywym” kompendium, co jest niezbędne w przypadku problematyki z zakresu przemysłu 4.0.

Open book with binary code, 3D generated image.
(graf. Getty Images)

Przykład – cyberzagrożenia

Definicja cyberbezpieczeństwa opracowana w słowniku tłumaczy, że polega ono na odporności systemów informacyjnych na działania zakłócające integralność i dostępność danych. Użytkownicy znajdą równocześnie wyjaśnienia obejmujące poszczególne typy ataków, takich jak phishing, Man-In-The-Middle lub ataki zagłuszające. Z kolejnych definicji internauci dowiedzą się o rodzajach złośliwego oprogramowania, w rodzaju adware’u, trojanów, keylogerów lub stealware’u. Leksykon objaśnia też koncepcje ochrony systemów, np. Security by Design oraz Defense in Depth.

(fot. Getty Images)

E-learning Przemysłu Przyszłości

Serwis e-learningowy stworzony w Platformie Przemysłu Przyszłości zawiera specjalistyczne kursy na temat cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji oraz łączności w nowoczesnej fabryce. Do szczegółowych zagadnień wprowadza szkolenie poświęcone koncepcji przemysłu 4.0. Wiedzę zdobytą dzięki artykułom, filmom, infografikom i podcastom każdy użytkownik może łatwo sprawdzić za pomocą quizów. Serwis, podobnie jak słownik, będzie na bieżąco uzupełniany – do końca roku w E-learningu Przemysłu Przyszłości pojawi się 10 kolejnych szkoleń przygotowywanych z myślą o przedsiębiorcach zainteresowanych transformacją.