Przejdź do treści

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchomiło nowy serwis internetowy


  • Na stronie są m.in. informacje odnośnie źródeł finansowania projektów.
  • Witryna ma pomóc rozwiązywać problemy pojawiające się na styku nauki i biznesu.
  • Wśród partnerów Biura Rzecznika MŚP są NCBR i Sieć Łukasiewicz.

Urząd uruchomił subserwis pod adresem naukaibiznes.rzecznikmsp.gov.pl.

Zdaję sobie sprawę, że jest bardzo dużo podobnych inicjatyw, ale my znamy bolączki małych i średnich przedsiębiorców i wiemy, że potrzeba miejsca, które będzie dla nich punktem wyjścia, źródłem wiedzy i kierunkowskazem do dalszych działań. Tak widzimy swoją rolę – zaznacza Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Co w serwisie?

Na stronie są informacje dotyczące źródeł finansowania badań naukowych, kontakty do instytucji przyznających dotacje, jak również doniesienia medialne o działaniach na linii biznes-nauka. Użytkownicy będą mogli zamieszczać w witrynie ogłoszenia dotyczące nawiązywania współpracy. W zakładce Bank Inicjatyw mają pojawiać się opisy przypadków i inicjatyw realizowanych przez przedsiębiorców z naukowcami. Serwis powinien diagnozować najważniejsze problemy, które pojawiają się w relacjach firm i jednostek badawczych.

Stworzyliśmy platformę informacyjną dla przedsiębiorców, która stanowi bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych, zachęca do podejmowania inicjatyw razem ze środowiskiem naukowym, a dodatkowo zbiera aktualności na temat realizowanych projektów – wylicza Abramowicz.

Partnerzy

Twórcy strony zauważają, że warto wykorzystywać osiągnięcia nauki pod kątem rozwoju gospodarczego kraju oraz stymulować wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w różnych sektorach gospodarki. Powstanie witryny to skutek powołania Zespołu Roboczego przy Radzie Przedsiębiorców do spraw współpracy nauki z biznesem. Partnerami merytorycznymi serwisu są resorty rozwoju, pracy i technologii oraz nauki i szkolnictwa wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Grupa PFR, Urząd Patentowy RP oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Urząd Rzecznika MŚP został utworzony w 2018 roku z zadaniem dbania o prawa mikro, małych i średnich firm. Instytucja opiniuje projekty regulacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw i organizuje mediacje między biznesem a administracją. Zajmuje się też współpracą z organizacjami (pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi), chroniącymi prawa przedsiębiorców z sektora MŚP oraz kooperacją edukacyjną i informacyjną w zakresie działalności gospodarczej. Kompetencje Rzecznika upoważniają go do działania tylko w sprawach pomiędzy firmą a urzędem, samorządem lub instytucją państwową. Nie może natomiast występować w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na