Bardziej skuteczne dotarcie do małych i średnich firm w całym kraju

  • Tworzymy zespół regionalnych przedstawicieli Platformy Przemysłu Przyszłości.
Po lewej stronie napis "Tworzymy zespół regionalnych przedstawicieli PPP"; po prawej grupa ludzi

Czwarta rewolucja przemysłowa jest dużą szansą w szczególności dla małych i średnich firm. Dlatego, aby móc dotrzeć z proponowanymi przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości środkami wsparcia oraz wsłuchiwać się w głos firm w lokalnych środowiskach, rozpoczynamy budowanie zespołu regionalnych przedstawicieli. Będą oni reprezentować Fundację w pięciu makroregionach oraz gwarantować lepsze rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstw na poziomie lokalnym.

Zapraszamy zatem do kontaktu osoby, których doświadczenie konsultacyjne w przemyśle oraz wiedza w zakresie nowych technologii produkcyjnych i modeli biznesowych pozwala prowadzić aktywny i merytoryczny dialog z krajowymi przedsiębiorcami.

Kierownik regionu będzie koordynował i zarządzał obsługą potrzeb rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej w oparciu o środki wsparcia Fundacji oraz współpracował z centrami kompetencji i partnerami. Osoby zainteresowane pracą jako kierownik regionu mogą przesłać swoje CV oraz dodatkowe informacje o swoim doświadczeniu na adres kontakt@fppp.gov.pl wpisując w temacie wiadomości „Kierownik Regionu”.