Przejdź do treści

Automatyzacja procesów biznesowych w firmie na przykładzie zarządzania rozrachunkami z dostawcami 


Od wdrożenia nowoczesnych technologii firmy oczekują przede wszystkim oszczędności, zwiększenia produktywności, zmniejszenia ilości lub wyeliminowania błędów, pozytywnego wpływu na doświadczenia klientów oraz zwiększenia obrotów przez personalizację i predykcję. Jednym z rozwiązań, którego wprowadzenie pozwala na wyprzedzenie konkurencji, jest posiadanie własnej platformy i przekierowanie na nią strumienia klientów. W zależności od tego, o jakiej technologii mówimy, siła jej wpływu jest różna. Nie zmienia to jednak podstawowych oczekiwań związanych z cyfrową transformacją, jakimi są szybszy rozwój biznesu i zwiększenie jego rentowności. Przedsiębiorstwa dochodzą do standardów Przemysłu 4.0 różnymi drogami i przy użyciu różnych technologii, ale wcześniej czy później każde z nich będzie skonfrontowane z koniecznością automatyzacji zarówno czynności fizycznych, jak i intelektualnych.

Automatyzacja procesów zwana jest też często robotyzacją, a jej narzędziem jest RPA, czyli Robotic Process Automation. Robot taki przyspiesza wykonanie zadań średnio od 2 do 7 razy oraz może działać na 3 zmiany bez przerw, urlopów i zwolnień chorobowych. Eliminuje również typowe ludzkie błędy przy przenoszeniu danych, a okres zwrotu (liczony jako ROI) w polskich realiach wynosi średnio kilka miesięcy.

Firma KPMG opublikowała w 2021 roku raport pt. „Being a resilient Digital CFO”, w którym przedstawiła wyniki badań, które wykazały, że cyfryzacja operacji, produktów i usług jest priorytetem dla prawie połowy dyrektorów finansowych. Na drugim miejscu znalazła się poprawa efektywności działania procesów. Tym samym nowoczesny dyrektor finansowy staje się współtwórcą cyfrowej transformacji w firmie – to właśnie w podległym mu departamencie na ogół następuje wdrożenie pierwszego biurowego robota.

Pełna treść artykułu dostępna jest bezpłatnie na naszej platformie e-learningowej:

Automatyzacja procesów biznesowych w firmie na przykładzie zarządzania rozrachunkami z dostawcami (zobowiązania accounts payable)

Autor: Jacek Dudkiewicz – ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Prezes Zarządu Rhenus Data Office Polska Sp.z o.o. – rozwija wątek RPA w jednym z artykułów eksperckich dostępnych w Platformie e-learningowej FPPP (https://elearning.przemyslprzyszlosci.gov.pl/category/artykuly-eksperckie/). Omawia on tematykę automatyzacji procesów biznesowych przy pomocy software-robotów, czyli działanie łączące człowieka z technologią w miejscu pracy, jakim jest biuro. Opowiada o robotyzacji w obszarze finansów, której celem jest codzienne wsparcie pracowników w procesie zarządzania rozrachunkami z dostawcami, czyli rozrachunkami po stronie zobowiązań. Analogicznie można znaleźć przykłady wdrożeń w obszarze rozrachunków z odbiorcami, czyli po stronie należności, w powiązaniu z działaniami windykacyjnymi, a także szereg zastosowań w controllingu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na