Przejdź do treści

Université de La Rochelle we Francji proponuje aplikację do pomiaru śladu węglowego w obszarze ICT


Analiza śladu węglowego w najbliższym czasie stanie się nieodzownym elementem zarządzania wielu przedsiębiorstw i organizacji w Europie. Duże firmy, spółki giełdowe oraz te firmy sektora MŚP, które znajdują się w łańcuchu dostaw podmiotów dużych, będą wkrótce zobowiązane do raportowania swojego wpływu na środowisko. Przedsiębiorstwa, które nie podejmą działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych będą musiały się liczyć z różnymi problemami, np. z utrudnionym dostępem do kapitału.

Ślad węglowy: to już czas, aby działać

Obowiązek pomiaru i ujawniania śladu węglowego budzi wiele obaw, szczególnie wśród firm sektora MSP. Wątpliwości budzi przede wszystkim brak dostępu do uniwersalnych narzędzi, konieczność stosowania skomplikowanej procedury pomiaru i ujawnienia wyników analiz. W obliczu nadchodzących zmian, wiele środowisk naukowych na świecie podejmuje prace nad stworzeniem i walidacją odpowiednich narzędzi do pomiaru śladu węglowego. To właśnie gotowe aplikacje, umożliwiające pomiar śladu węglowego organizacji, mogą być wkrótce cennym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji strategicznych w dużych organizacjach w całej Europie.

Uniwersalny kalkulator dla systemów informatycznych w Europie

Naukowcy z Université de La Rochelle we Francji zaproponowali narzędzie WeNR Light, wraz z metodyką obliczania cyfrowego śladu węglowego, odnoszącego się do posiadanych zasobów ICT danej organizacji. Celem opracowanego kalkulatora było umożliwienie uproszczonej identyfikacji głównych źródeł emisji związanych z obszarem ICT oraz oszacowanie całkowitej emisji gazów cieplarnianych, wynikającej z procesów i zasobów cyfrowych. Określenie rocznej emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na 1 pracownika wymaga zgromadzenia i pomiaru odpowiednich danych (np. sprzętowych). Aplikacja pozwala wyznaczać cele dla zrównoważonego zarządzania organizacją i wskazuje najlepsze sposoby ograniczenia śladu węglowego. Może stanowić uniwersalne narzędzie, wspierające zrównoważone podejście do obszaru ICT i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, związanego ze wzrostem wykorzystania systemów informatycznych w Europie.

Pełny artykuł można odnaleźć pod linkiem.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na