Przejdź do treści

5 lat doktoratów wdrożeniowych. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości uczestniczy w wydarzeniu „Kadry Przyszłości”


21 października odbyło się w Krakowie wydarzenie „Kadry Przyszłości” zorganizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów we współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości, przy udziale Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Głównego Urzędu Miar. Tematem przewodnim tegorocznej trzeciej edycji wydarzenia było analiza funkcjonowania Programu „Doktorat wdrożeniowy”, pięć lat po jego uruchomieniu w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

W siedzibie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, przedstawiciele świata nauki i biznesu, pracodawcy i doktoranci spotkali się z ministrem Wojciechem Murdzkiem, Pełnomocnikiem Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między badaczami z różnych ośrodków naukowych i prezentacji instytucji wspierających innowacyjność.

Przemawiając na AGH w Krakowie, członek zarządu Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości Piotr Bober podkreślił powiązanie celów realizowanych przez Fundację z celami rządowego programu „Doktorat Wdrożeniowy”.

Projekt Ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w roku 2018 był wynikiem realizacji projektu Polskiej Platformy Przemysłu 4.0, ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z kluczowych działań FPPP jest również wyposażenie przedsiębiorstw w wiedzę z zakresu Przemysłu 4.0. W tym samym okresie narodziła się idea doktoratów wdrożeniowych, która została wówczas ujęta w Konstytucji dla Nauki. Ideą programu była wzmocnienie i usystematyzowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a społeczno-gospodarczym.

„Po kilku latach funkcjonowania tych nowych rozwiązań legislacyjnych, które starały się dać konkretną odpowiedź na potrzeby rynku, widzimy, jak nowe technologie i nowe modele biznesowe rewolucjonizują przyszłość wielu branż” – powiedział wiceprezes FPPP Piotr Bober- „Działalność naszej Fundacji wpisuje się w tę strategię na rzecz rozwoju umiejętności dla innowacyjnego biznesu oraz w wytyczenie drogi, która wraz z cyfrową transformacją polskiej gospodarki pozwoli także na rozwój zawodowy kadr polskiego przemysłu przyszłości”.

Na zakończenie swojego wystąpienia prezes Bober pogratulował pasji, jaką każdy z uczestników tego programu wkłada w stawienie czoła wyzwaniom zdobycia nowych umiejętności i utrzymania konkurencyjności na globalnym rynku nauki i pracy. „Mam nadzieję, że wraz z Waszymi uczelniami coraz więcej firm będzie coraz lepiej rozumieć potrzebę promowania prawdziwej kultury innowacyjnego szkolnictwa wyższego, wspierającego jednocześnie karierę pracowników/naukowców i oferującego możliwości ciągłego doskonalenia ich umiejętności, na skrzydłach zdrowych ambicjach i marzeniach”.

Kadry Przyszłości to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, mająca na celu integrację młodych, kreatywnych ludzi, od których zależy przyszłość Polski. Do tej pory odbyły się trzy edycje wydarzenia, podczas których wybitni naukowcy oraz przedstawiciele polskiego biznesu spotykali się z uczestnikami programu „Doktorat Wdrożeniowy”, olimpiad przedmiotowych Szkoły Orłów, studentami programu Najlepsi z najlepszych! 2.0, finalistami programu LIDER oraz uczestnikami programu Mistrzowie Dydaktyki. 


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na