Przejdź do treści

42% MŚP z powodu pandemii przyśpieszyło cyfryzację


  • Co trzecie przedsiębiorstwo planuje wdrażanie nowych technologii w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
  • 20% małych firm w Polsce używa chmury obliczeniowej.
  • Połowa respondentów badania PKO Leasing liczy, że nowe technologie ułatwią utrzymanie się na rynku.

Jedna trzecia ankietowanych firm w ubiegłym roku wdrożyła zdalną obsługę klientów, a jedna czwarta – internetowe narzędzia do komunikacji z pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi. Właśnie z takimi zmianami małe przedsiębiorstwa zazwyczaj kojarzą cyfryzację – podkreśla Tomasz Otto z PKO Leasing i dodaje, że mimo to co piąte korzysta z chmury obliczeniowej. Połowa firm uważa, że rozwiązania cyfrowe pomogą im utrzymać się na rynku, a 35% chce w ten sposób zwiększyć przewagę konkurencyjną.

Wpływ pandemii na zmiany w firmach

42% firm zaznacza, że powodem zmian była pandemia koronawirusa, a 14% przyznaje, że wdrożenia przeprowadzało jeszcze przed jej wybuchem. Zmiany w ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje jedna trzecia przedsiębiorstw – wynika z badania „Cyfryzacja w czasie pandemii w małych i średnich firmach”, które PKO Leasing przeprowadziło wśród swoich klientów. Zgodnie z wynikami ankiety, najbardziej zdigitalizowane są firmy działające w sektorze usługowym, handlowym oraz w branży medycznej. Najmniej – przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem i transportem.

Wzrasta liczba MŚP wdrażających rozwiązania p4.0

Z 5 edycji badania „Smart Industry Polska” przygotowanej przez Siemens we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce coraz chętniej cyfryzują procesy. W ciągu dwóch lat (od 2018 do 2020) liczba firm, które wdrożyły technologie przemysłu 4.0 wzrosła z 4,5 do 7,2%, natomiast z 11 do 25,5% zwiększył się odsetek tych, które planują wprowadzanie zmian. Obecnie przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej korzystają z analityki danych, oprogramowania obniżającego koszty prototypowania i przemysłowego internetu rzeczy.

Finansowanie transformacji

Małe i średnie firmy, które zdecydują się na wprowadzenie nowych technologii cyfrowych, mogą ubiegać się o dotacje, np. w ogłoszonym 23 marca przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie „Przemysł 4.0”, gdzie można aplikować o dofinansowanie projektów związanych z innowacjami obejmującymi m.in. big data, roboty przemysłowe, chmurę obliczeniową, czy IIoT. Szczegóły o przedsięwzięciu Agencji, a także o innych mechanizmach umożliwiających finansowanie transformacji firm, są opisane w Nawigatorze Finansowym.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na