Przejdź do treści

20 milionów złotych dla nowoczesnej firmy ze wschodniej Polski


  • Do 24 września można składać wnioski w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Dofinansowanie trafi do firm opracowujących nowoczesne produkty lub procesy i realizujących prace B+R.
  • Budżet przedsięwzięcia wynosi 150 milionów złotych.

Głównym warunkiem udziału w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” jest wprowadzenie w firmie nowoczesnych produktów lub procesów technologicznych, zwłaszcza w konsekwencji własnych prac badawczo-rozwojowych. Projekt musi być realizowany w Polsce Wschodniej, a jego wartość powinna zmieścić się w przedziale od 1 do 50 milionów złotych. Maksymalne dofinansowanie to 20 milionów, z wkładem własnym na poziomie co najmniej 30% całości przedsięwzięcia. W budżecie programu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapisała 150 milionów złotych, pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych, nieruchomości i usług doradczych.

Pozostałe warunki i terminy

PARP do konkursu zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zrzeszone co najmniej od pół roku w ponadregionalnych organizacjach kooperacyjnych (np. klastrach lub izbach gospodarczych). Chodzi o struktury, w których współpracuje minimum 5 firm działających w podobnych branżach, pochodzących z różnych województw, ale przynajmniej jedno przedsiębiorstwo musi być z Polski wschodniej. Dodatkowy warunek uczestnictwa skupia się na wysokości obrotów: w jednym z 3 ostatnich lat powinny one wynieść minimum 600 tysięcy złotych. Wnioski można składać w Lokalnym Systemie Informatycznym do 24 września.

Program Polska Wschodnia

Konkurs jest organizowany w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020 dla 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Inicjatywa finansowana z budżetu Unii Europejskiej zakładała w tym okresie przeznaczenie ponad 2 miliardów euro na przedsiębiorczość oraz infrastrukturę (drogi, komunikację miejską i kolej). Wsparcie akurat dla wschodniej części kraju wynika z jej gorszego rozwoju gospodarczego – w 2009 roku wymienione województwa plasowały się między 211 a 233 miejscem na 271 regionów Unii Europejskiej. W 2017 produkt krajowy brutto na mieszkańca zwykle nie osiągał tam 50% średniej unijnej, w tym czasie PKB per capita Polski wynosiło 74%.

Zrealizowane projekty

Jednym z przedsięwzięć sfinansowanych dotąd w ramach Programu Polska Wschodnia było opracowanie tzw. plastomixów, czyli koncentratów barwiących produkowanych przez firmę Permedia, wykorzystywanych do farbowania tworzyw sztucznych, lakierów czy ceramiki. Ze wsparcia skorzystało również przedsiębiorstwo Zakrem, które wyprodukowało akumulatorowy wózek podnośnikowy do transportu towarów w magazynach i halach. Z kolei Synergy Technologies dostało ponad milion złotych na bezszczotkowe silniki używane m.in. w lotnictwie oraz robotyce.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na