Przejdź do treści

19 małych i 18 średnich firm z grantami w konkursie „Przemysł 4.0”


  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła 37 projektów, które dostaną dofinansowanie.
  • To m.in. automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych, wdrożenie robotyzacji czy systemów zarządzania firmą.
  • Przedsiębiorcy wykorzystają w sumie blisko 25 milionów złotych.

W pilotażowym konkursie „Przemysł 4.0” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oceniła pozytywnie 186 z 481 zgłoszeń nadesłanych przez firmy. Łączna kwota grantów, o jaką wnioskowali przedsiębiorcy wyniosła ponad 310 milionów złotych, przy planowanym budżecie w wysokości 25 milionów. W związku z ograniczoną sumą, dofinansowanie uzyskało 37 firm – 19 małych i 18 średnich. Wśród autorów zakwalifikowanych projektów znalazły się m.in. spółka COMPLEX, która planuje zakup środków trwałych wraz z systemem zarządzania linii produkcyjnych suchych mieszanek dla branży budowlanej, górniczej i ochrony środowiska, przedsiębiorstwo HERB chcące udoskonalić wytwarzanie palet drewnianych, a także firma TOMPLAN Group zamierzająca zrobotyzować kluczowe procesy. Pełna lista jest na stronie organizatora konkursu.

Jakie warunki musieli spełnić przedsiębiorcy?

Zwycięskie inicjatywy uzyskają granty wynoszące 24,2 miliona złotych, zaś sama wartość przedsięwziąć planowanych w firmach to 43,6 miliona złotych. Konkurs był kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które musiały spełnić dodatkowe warunki: prowadzić działalność produkcyjną, w jednym z ostatnich 3 lat obrotowych wykazać przychody co najmniej 2 mln zł i opracować mapę drogową, czyli plan transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0. Granty można było otrzymać na rozwiązania dotyczące analizy danych, robotów przemysłowych, IIoT, cyberbezpieczeństwa, chmury obliczeniowej czy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Przedsiębiorcy we wnioskach skupiali się najczęściej na obszarze technologicznym: robotach, integracji IT i OT, budowaniu systemów cyber-fizycznych czy przemysłowym internecie rzeczy.

Projekty finansowane dzięki wsparciu UE

Pilotaż konkursu „Przemysł 4.0” jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na który przeznaczono około 8,6 miliarda euro z funduszy unijnych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała publikację pt. „Oglądamy wielkie zmiany. Projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim”, gdzie pokazuje przedsięwzięcia wykonane ze wsparciem POIR, a także programów Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Wyróżnione inicjatywy to m.in. platforma IT dla sektora turystyki, robot rehabilitacyjny kończyn dolnych u dzieci, udoskonalony sposób produkcji kształtek z polipropylenu spienionego dla branży motoryzacyjnej i logistycznej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na