Przejdź do treści

12,5 mld zł na projekty zapisane w Krajowym Planie Odbudowy


Polski Fundusz Rozwoju rozpoczyna finansowanie zadań zapisanych w KPO. W czerwcu zapadła decyzja, aby prefinansować działania zanim do Polski trafi wsparcie z unijnego funduszu. Na razie PFR zgromadził 12,5 mld zł, docelowo kwota ma wynieść 28 mld.

Pieniądze, które mają umożliwić “pomostowe” finansowanie zadań z KPO, pochodzą z obligacji wyemitowanych przez PFR w ramach trzech tarcz antycovidowych. 1,5% papiery dłużne rozpowszechniono na kwotę blisko 74 mld zł. Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Bartosz Marczuk, wyjaśniał podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, że pieniądze częściowo wracają teraz do budżetu:

Z 74 mld zł wróciło lub właśnie do nas wraca około 23 mld zł z tarczy 1.0, blisko 1 mld zł z tarczy 2.0 i 4 mld zł z tarczy dla dużych firm. W tej chwili mamy 12,5 mld zł i jest to kwota, którą możemy wykorzystać na prefinansowanie KPO, ale ze wspomnianych 74 mld zł wróci do nas około 28 mld i one także mogą zostać przeznaczone na prefinansowanie działań w ramach Krajowego Planu Odbudowy – tłumaczył Marczuk.

Plan awaryjny na KPO i pierwsze umowy

Przedstawiciel PFR przypomniał, że Fundusz w związku z KPO dostał od rządu dwa zadania. Pierwsze to prefinansowanie projektów, na które nie wpłynęły pieniądze z europejskiego funduszu. Drugie zadanie dotyczy obsługi płatności, czyli realizacji przelewów po zatwierdzeniu projektu przez instytucję, która odpowiada za tę operację. Pierwsze umowy już zostały podpisane – np. 3,5 mld zł ma otrzymać Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polski budżet czeka na 35 mld euro

O pomyśle prefinansowania działań z KPO, pomimo że pieniądze nie zostały jeszcze przekazane naszemu krajowi przez Komisję Europejską, pisaliśmy w portalu przed wakacjami. Wtedy takie przejściowe rozwiązanie zaproponował resort rozwoju, włączając w nie PFR. KE wstrzymuje przekazanie Polsce grantów i pożyczek z powodu zastrzeżeń odnośnie realizowania tzw. kamieni milowych obejmujących m.in. praworządność. Kwota KPO dla Polski to 35,4 mld euro, w całym Funduszu Odbudowy i Odporności jest 800 mld euro. Przedsięwzięcie ma pomóc krajom europejskim łagodzić skutki pandemii koronawirusa – wsparcie trafia do firm, samorządów, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w krajach wspólnoty.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na