Przejdź do treści

100 sprawdzonych sposobów na transformację energetyczną dla samorządów


Środowiska naukowe z Karlsruher Institut für Technologie podkreślają, iż ogromną rolę w transformacji sektorów, takich jak ciepłownictwo i mobilność, odgrywają działania lokalnych władz samorządowych. Opracowany przez naukowców katalog przykładów skutecznych działań dekarbonizacyjnych samorządów ma pomóc gminom w przygotowaniu własnych strategii zielonej transformacji, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb lokalnych społeczności. Poza konkretnymi propozycjami działań, przygotowano również katalog technologii, które mogą istotnie wspierać realizację założeń unijnej strategii łączenia sektorów.

Gminy, a w szczególności gminy miejskie, są obszarami o wysokim zużyciu energii, co wynika z koncentrowania w nich takich aktywności jak ruch drogowy, handel, przemysł oraz ogrzewanie budynków. Zdaniem naukowców to właśnie samorządy mogą pełnić kilka kluczowych funkcji w procesie dekarbonizacji regionów, jako:

  • doradcy i promotorzy zmian,
  • dostawcy zeroemisyjnych rozwiązań,
  • organy stanowiące akty prawa miejscowego,
  • ważni konsumenci i kreatorzy trendów.

Wyzwania dla gmin

Gminy posiadają zatem ogromny potencjał do wsparcia realizacji strategii łączenia sektorów. Mogą zwiększać wykorzystanie energii geotermalnej, modernizować systemy ciepłownicze lub instalować systemy pozwalające wykorzystywać nadmiarową energię z elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych. Mogą również instalować systemy fotowoltaiczne w budynkach użyteczności publicznej oraz zapewniać stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Dobry plan to podstawa

Katalog możliwych rozwiązań jest szeroki, natomiast kluczową kwestią pozostaje przygotowanie odpowiedniej strategii transformacji, dostosowanej do lokalnej sytuacji gminy. W tym zakresie naukowcy zaproponowali 10-etapowy plan, który ilustruje najważniejsze zadania dla samorządów na drodze do transformacji energetycznej: od analizy stanu bieżącego, po opracowanie kompleksowej mapy drogowej transformacji, aż po odpowiednią strategię komunikacji z interesariuszami i lokalną społecznością.

Więcej na temat rozwiązań, umożliwiających gminom realizację strategii łączenia sektorów w artykule: link


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na