Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na prowadzeniu płatnych kampanii promujących portal PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl

Kompletną ofertę złożoną z:
a. Załącznika nr 1 – Formularz Oferty
b. Załącznika nr 2 – Załącznik nr 2 – Wykaz usług i osób
c. Załącznika nr 3 – Formularz przykładowej kampanii Google Ads
d. Załącznik nr 4 – wzór umowy
należy przesłać e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 9:00. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.