Zamówienia

Zaproszenie do szacowania ceny na organizację Gali Przemysłu Przyszłości
Zaproszenie do składania ofert na realizację trzech animacji
Zaproszenie do szacowania ceny na przeprowadzenie badania „Postawy Polaków wobec społeczeństwa i gospodarki w dobie pandemii COVID-19”
Zaproszenie do szacowania ceny na dostęp do bazy danych
Zaproszenie do szacowania cen sprzętu komputerowego
ZP/2021/2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na produkcję, korektę i montaż filmów wideo
ZP/2021/1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na produkcję filmów wideo
Zapytanie dotyczące cen licencji oprogramowania Microsoft Office 365 Business Premium dla organizacji o statusie non-profit
Zaproszenie do szacowania ceny usług administracji IT