Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług zawiązanych ze środowiskiem MS Dynamics CRM oraz implementacji PowerPages
Zaproszenie do złożenie oferty na przeprowadzenie kampanii promującej narzędzia wspierające transformację cyfrową dla MŚP w Polsce
Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizację okrągłego stołu i konferencji
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie raportu dotyczącego zarządzania danymi jako współdzielonym zasobem
Zaproszenie do złożenia oferty na raporty i rekomendacje
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia przygotowania materiałów wideo dla projektów: Showroom i „Nauczyciel Przyszłości”
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia przeprowadzenia kampanii promującej narzędzia wspierające transformację cyfrową dla MŚP w Polsce
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę opracowania, nagrania oraz montażu krótkich materiałów video z lektorem na potrzeby gali konkursu „Fabryka Przyszłości”
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów marketingowych