Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt komputerowy
Zaproszenie do szacowania ceny na organizację Gali Przemysłu Przyszłości
Zaproszenie do składania ofert na realizację trzech animacji
Zaproszenie do szacowania ceny na przeprowadzenie badania „Postawy Polaków wobec społeczeństwa i gospodarki w dobie pandemii COVID-19”
Zaproszenie do szacowania ceny na dostęp do bazy danych
Zaproszenie do szacowania cen sprzętu komputerowego
ZP/2021/2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na produkcję, korektę i montaż filmów wideo
ZP/2021/1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na produkcję filmów wideo
Zapytanie dotyczące cen licencji oprogramowania Microsoft Office 365 Business Premium dla organizacji o statusie non-profit