#szczepimysię #szczepimysię

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do szacowania ceny na długoterminowy najem samochodów osobowych
Zaproszenie do szacowania ceny na kampanie reklamowe w internecie oraz mediach społecznościowych
ZP/2020/9 Postępowanie na świadczenie usług inżyniera kontraktu przy wytworzeniu i obsłudze Platformy Cyfrowej
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza do złożenia ofert na usługę kompleksowej realizacji nagrania, montażu i reżyserii filmów szkoleniowych na potrzeby platformy e-learningowej FPPP
ZP/2020/8 Postępowanie na świadczenie usług PR2
ZP/2020/7 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług inżyniera kontraktu
W związku z zamiarem zamówienia usługi udostępnienia platformy e-learningowej – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu przy ul. Jacka Malczewskiego 24 zaprasza do składania ofert
ZP/2020/6 Postępowanie na świadczenie usług PR
ZP/2020/5 Postępowanie na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej