Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenie oferty na przeprowadzenie kampanii promującej narzędzia wspierające transformację cyfrową dla MŚP w Polsce

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się̨ z prośbą̨ o złożenie oferty.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 02.12.2023 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres joanna.zebura@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Odpowiedź na ofertę – przeprowadzenia kampanii promującej narzędzia wspierające transformację cyfrową dla MŚP w Polsce”.