Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do szacowania ceny instalacji wizualno-graficznej.
ZP/2023/1 Postępowanie na zaprojektowanie i przygotowanie sceny wraz z usługą obsługi urządzeń wyposażenia sceny i hali wystawienniczej
ZP/2023/2 Postępowanie na dostawę hali wystawienniczej na II Kongres Radom Przyszłości
Zaproszenie do szacowania ceny siatki zabezpieczającej
Zaproszenie do szacowania ceny wyposażenia hali wystawienniczej
Zaproszenie do szacowania ceny usługi ochrony wydarzenia
Zaproszenie do szacowania ceny obsługi medycznej
Zaproszenie do szacowania ceny na gadżety
Zaproszenie do szacowania ceny na scenę i oświetlenie