Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego
Zaproszenie do szacowania ceny na świadczenie usług księgowych
Zaproszenie do składania ofert na dostawę gadżetów
ZP/2022/1 Postępowanie na świadczenie usług księgowych
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego
Zaproszenie do szacowania ceny na kompleksowe wsparcie przygotowanie, redakcję i aktualizację szkoleń e-learningowych tworzonych przez Fundację
Zaproszenie do szacowania ceny CRM
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i ocenę sprawozdania finansowego oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem, sprawozdania z badaniem wykorzystania środków finansowych z dotacji podmiotowej pod względem zgodności ze stanem faktycznym
ZP/2021/6 Postępowanie na dostawę komputerów