Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie kampanii reklamowej w ogólnopolskich dziennikach ekonomiczno-prawnych

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się z prośbą o złożenie oferty.

Termin na składanie ofert: do dnia 13 grudnia 2023 r., do godz. 12:00 przesyłając wypełniony Formularz Ofertowy oraz załączniki zamieszczone w zaproszeniu na adres e-mail zamowienia@fppp.gov.pl.