Zamówienia

ZP/2021/4 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie dostępu do bazy wiedzy
ZP/2021/3 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację Kongresu Przemysłu Przyszłości
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i ocenę sprawozdania finansowego oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem, sprawozdania z badaniem wykorzystania środków finansowych z dotacji podmiotowej pod względem zgodności ze stanem faktycznym
Zaproszenie do składania ofert na usługi dotyczące administracji i konsultacji w zakresie: środowiska MS Office 365 Business Premium oraz MS Azure oraz administracji infrastrukturą sieci LAN i WAN
Zaproszenie do składania ofert na sprzęt komputerowy
Zaproszenie do szacowania ceny na organizację Gali Przemysłu Przyszłości
Zaproszenie do składania ofert na realizację trzech animacji
Zaproszenie do szacowania ceny na przeprowadzenie badania „Postawy Polaków wobec społeczeństwa i gospodarki w dobie pandemii COVID-19”
Zaproszenie do szacowania ceny na dostęp do bazy danych