Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do szacowania ceny na halę wystawienniczą
ZP/2023/1 Postępowanie na bieżącą obsługę księgową
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie składu i oprawy graficznej pięciu raportów
Zaproszenie do szacowania ceny na najem długoterminowy samochodów osobowych
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego
Zaproszenie do szacowania ceny na świadczenie usług księgowych
Zaproszenie do składania ofert na dostawę gadżetów
ZP/2022/1 Postępowanie na świadczenie usług księgowych
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego