Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę opracowania, nagrania oraz montażu krótkich materiałów video z lektorem na potrzeby gali konkursu „Fabryka Przyszłości”

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się z prośbą o złożenie oferty realizację usługi video.

Termin na składanie ofert: do dnia 28 listopada 2023 r., do godz. 14:00 przesyłając wypełniony Formularz ofertowy na adres: pawel.jedynak@fppp.gov.pl