Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do szacowania ceny wyposażenia hali wystawienniczej
Zaproszenie do szacowania ceny usługi ochrony wydarzenia
Zaproszenie do szacowania ceny obsługi medycznej
Zaproszenie do szacowania ceny na gadżety
Zaproszenie do szacowania ceny na scenę i oświetlenie
Zaproszenie do szacowania ceny na halę wystawienniczą
ZP/2023/1 Postępowanie na bieżącą obsługę księgową
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie składu i oprawy graficznej pięciu raportów
Zaproszenie do szacowania ceny na najem długoterminowy samochodów osobowych