Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów marketingowych

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę artykułów marketingowych

Termin na składanie ofert: do dnia 27 listopada 2023 r., do godz. 11:00 przesyłając wypełniony Formularz ofertowy na adres: zamowienia@fppp.gov.pl