Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia przygotowania materiałów wideo dla projektów: Showroom i „Nauczyciel Przyszłości”

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępną wycenę̨ usługi. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 28.11.2023 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres joanna.zebura@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Odpowiedź na szacowanie – przygotowania materiałów wideo dla projektów: Showroom i Nauczyciel Przyszłości”.