Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie webowej aplikacji do generowania map transformacji (roadmap)

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się̨ z prośbą̨ o złożenie ofert.

Termin na składanie ofert: do dnia 20 listopada 2023 r., do godz. 12:00 przesyłając wypełniony Formularz Oferty na adres: zamowienia@fppp.gov.pl oraz pawel.nowak@fppp.gov.pl.