Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego
Zaproszenie do składania ofert na dostawę gadżetów
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i ocenę sprawozdania finansowego oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem, sprawozdania z badaniem wykorzystania środków finansowych z dotacji podmiotowej pod względem zgodności ze stanem faktycznym
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i ocenę sprawozdania finansowego oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem, sprawozdania z badaniem wykorzystania środków finansowych z dotacji podmiotowej pod względem zgodności ze stanem faktycznym
Zaproszenie do składania ofert na usługi dotyczące administracji i konsultacji w zakresie: środowiska MS Office 365 Business Premium oraz MS Azure oraz administracji infrastrukturą sieci LAN i WAN
Zaproszenie do składania ofert na sprzęt komputerowy
Zaproszenie do składania ofert na realizację trzech animacji
Zaproszenie do składania ofert na realizację badania typu Social Network Analysis