Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na realizację trzech animacji

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na przygotowaniu trzech animacji, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeska 9, 26-613, (dalej „Zleceniodawca”) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługę.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2021 godz. 10:00 przesyłając skan oferty na Formularzu Oferty na adres zamowienia@fppp.gov.pl