Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie podręcznika taksonomii Unii Europejskiej w zakresie tematyki Zielonego Ładu

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na opracowaniu podręcznika taksonomii Unii Europejskiej w zakresie tematyki Zielonego Ładu oraz przygotowania i organizacji wydarzeń promujących tematykę Zielonego Ładu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeska 9, (dalej „Zleceniodawca”) zwraca się̨ z prośbą̨ o złożenie oferty. Szczegóły znajdują się w załączonych poniżej plikach.

Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną, Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2) a także Zestawienie osób (Załącznik nr 4) należy złożyć na adres: zamowienia@fppp.gov.pl; w terminie do dnia 10.06.2021 do godz. 16:00. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.