Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i ocenę sprawozdania finansowego oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem, sprawozdania z badaniem wykorzystania środków finansowych z dotacji podmiotowej pod względem zgodności ze stanem faktycznym

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie ofert w terminie do 3 stycznia 2022 r. do godz. 11:00 w formie zeskanowanego, podpisanego formularza oferty na adres e-mail: zamowienia@fppp.gov.pl Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu do składania ofert zamieszczonym w pliku poniżej.