Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na usługi dotyczące administracji i konsultacji w zakresie: środowiska MS Office 365 Business Premium oraz MS Azure oraz administracji infrastrukturą sieci LAN i WAN

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 14.10.2021 r. 15.10.2021 r. 18.10.2021 r. do godz. 18:00 w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Oferta na usługi IT”.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej dokumentach

Uwaga: zmieniono treść załącznika 1 formularz oferty, poniżej poprawiony formularz oferty

Uwaga: zmieniono treść zaproszenia do składania ofert i termin składania ofert. Szczegóły w załacznikach poniżej

Uwaga: zmieniono treść zaproszenia do składania ofert i termin składania ofert. Szczegóły w załacznikach poniżej