Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i ocenę sprawozdania finansowego oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem, sprawozdania z badaniem wykorzystania środków finansowych z dotacji podmiotowej pod względem zgodności ze stanem faktycznym

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie ofert w terminie do 19 października 2021 r. 20 października 2021 r. w formie zeskanowanego, podpisanego formularza oferty na adres e-mail: zamowienia@fppp.gov.pl Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu do składania ofert zamieszczonym w pliku poniżej.

Uwagi:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 20 października 2021 r.

W związku z wystąpieniem jednego z wykonawców zamawiający informuje, że na wniosek wykonawcy może udostępnić sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz sprawozdanie z badania.