Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt komputerowy

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza do składania ofert na sprzęt komputerowy wyspecyfikowany w załączonym poniżej zaproszeniu.

Oferty należy złożyć na załączonym poniżej formularzu „Oferta cenowa” w terminie do 10.09.2021 r. do godz. 18:00 w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Oferty na sprzęt komputerowy”.

UWAGA: W zaproszeniu do składania ofert i w formularzu cenowym zmieniono liczbę zestawów typu 1, było 40 szt. jest 36 szt.

UWAGA: Poniżej zamieszczono pytania i odpowiedzi dotyczące wymagań zamwiającego.