Ulgi i zwolnienia podatkowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw | Rozmowa z Grzegorzem Wedlerem