Przejdź do treści

Edukacja 4.0 Nauczyciele i uczniowie w zielonej gospodarce przyszłości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu ERASMUS+

O projekcie

Celem projektu jest strategiczne wsparcie potrzeb nauczycieli kształcenia zawodowego, ale również nauczycieli innych szkół ponadpodstawowych, edukatorów, trenerów, osób z małych organizacji, które zajmują się rozwojem kompetencji we własnych strukturach czy środowisku lokalnym.

Przedmiotem projektu jest realizacja i wdrożenie następujących materiałów:

Baza wiedzy

Zbiór materiałów pozwalających w kompleksowy sposób zwiększyć wiedzę nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie zielonej transformacji, gospodarki obiegu zamkniętego, wodoru, bioróżnorodności, odnawialnych źródeł energii. Baza wiedzy będzie zawierać:

Materiały do pobrania

Materiały szkoleniowe i edukacyjne niezbędne do realizacji seminariów i warsztatów dla nauczycieli

Przygotowany poradnik dla nauczycieli kształcenia zawodowego będzie miał charakter instruktażowy. Poradnik będzie zawierał treści edukacyjne, przykładowe scenariusze lub pomysły do wykorzystania podczas pracy z uczniami szkół zawodowych. Opracowane zostaną także instrukcje dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Poradnik będzie zawierał m.in. na kluczowe obszary rozwoju dla nauczycieli kształcenia zawodowego w obszarze eko rozwiązań:

Materiały zostaną opracowane w języku PL, CZ, SK.

Poradnik dla nauczycieli kształcenia zawodowego – Nauczyciel 4.0

Kolejnym etapem realizowanym w ramach przedstawianego projektu będzie opracowanie scenariuszy zajęć oraz narzędzi multimedialnych dla grupy docelowej a efektem ich pracy będą gry edukacyjne i projekty edukacyjne na podstawie badań IBE i CEO (2015).

Materiały zostaną przygotowane przez zespół ekspertów – nauczycieli, doradców zawodowych i edukacyjnych w każdym kraju Partnerstwa – w Polsce, w Czechach i na Słowacji.

Program Edukacja 4.0. Nauczyciele i uczniowie w zielonej gospodarce przyszłości korzysta z dofinansowania o wartości 144 310,00 EUR.

Partner finansowy

FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Partner projektu

EduEra
Institut INPRO

Aktualności