Nawigator Finansowy

Bezzwrotna pomoc dotycząca transformacji cyfrowej, rozwoju startupów, B+R, modeli biznesowych i promocji międzynarodowej.

nowe
QuantERA

Pieniądze na technologie kwantowe

nowe
Ścieżka SMART

Pieniądze na kompleksowe projekty

NEON II

Pieniądze na rozwój sztucznej inteligencji i cyfryzację w PKN ORLEN

Inicjatywa CORNET

Pieniądze na badania branżowe

Innowacje wsparte technologiami i danymi satelitarnymi

Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi

Strefa Pomysłodawcy

Pieniądze na rozwój innowacyjnych projektów osób fizycznych

Firmy jutra – sprzedaż w internecie z Google’em

Bezpłatny program szkoleniowy sprzedaży w internecie

Platforma Transferu Technologii

Pieniądze na ułatwienie transferu technologii w gospodarce

Baza Usług Rozwojowych

Pieniądze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

← Wprowadzenie